Armoede

‘Armoede is een situatie waarin sprake is van onvoldoende materiele, culturele en sociale middelen, waardoor mensen zijn uitgesloten van een levensstandaard die in de samenleving waarin men woont als minimaal wordt gezien’ (definitie van de Europese Unie). 

In de gemeente Vught zijn al vele jaren meerdere partijen bezig rondom het thema Armoede. aan het Breed armoede netwerk nemen organisaties deel van vrijwilligers en professionals. Doel is door wederzijdse informatie en afstemming te komen tot een effectievere bestrijding van armoede in Vught.

De instanties en vrijwilligersorganisaties en de gemeente Vught blijven allemaal hun eigen werk doen. Maar met elkaar kunnen we ervaringen uitwisselen en daarmee voorstellen voor armoedebestrijding samen beoordelen op effectiviteit. Voordeel: als je elkaar kent, zoek je elkaar makkelijk op in situaties die een gezamenlijke aanpak vragen voor huishoudens en burgers die in armoede zijn geraakt.

Samen met Vincentiusvereniging Vught gestart met een inloopspreekuur in het Vincentiushuis, bedoeld voor Vughtenaren met een laag besteedbaar inkomen.