Wijkwerk

Wijkwerk: biedt ondersteuning aan bewoners en bewonerswerkgroepen bij: 

  • leefbaarheidsproblemen: overlast, verkeersveiligheid, buurtproblemen, onderhoud woningen (zoals
    herstructurering in de Zeeheldenbuurt) en openbare ruimte.
  • organisatieondersteuning voor (startende) bewonerswerkgroepen, subsidieaanvragen en
    deskundigheidsbevordering.
  • ondersteunen van nieuwe initiatieven, zoals ontwikkeling toepassing nextdoorapp in de buurt.
  • biedt informatie, advies, ondersteuning en activiteiten om de participatie van bijvoorbeeld allochtonen en mensen met een beperking in de buurt te bevorderen.
  • sociale wijkanalyse.
  • buurtbemiddeling; geschoolde vrijwilligers bemiddelen bij onderlinge conflicten tussen buurtbewoners.