Bewonersenquête Mariaplein e.o.

Ook wordt de behoefte gepeild naar activiteiten en ontmoeting.
Deze vragenlijst waarop de bewoners hun wensen kenbaar kunnen maken, wordt vanaf 15 mei weer opgehaald. De antwoorden worden samengevat en daarvan krijgen de bewoners van deze buurt een verslag.
De vragenlijst kan ook worden afgeven op: Molenvenseweg 42 (Adrie v.d. Putten, vrijwillige wijkondersteuner).