Dat verdient een jeugdlintje! Kent u of ken jij iemand?

Waardering voor onze jeugd
Het gemeentebestuur investeert graag in de Vughtse jeugd. Want de jeugd heeft de toekomst en ook in die toekomst zijn er goede daden, veel vrijwilligers en inspirerende voorbeelden nodig. Samen met kleine en grote helden van elke leeftijd. Het Jeugdlintje is bedoeld als welverdiende blijk van waardering voor onze jongeren. En omdat een goed voorbeeld doet volgen, hoopt het college dat het ook anderen inspireert zich in te zetten voor mens en maatschappij.

Dag van de Rechten van het Kind
Elk jaar reiken we op of rond 20 november, de Dag van de Rechten van het Kind, het Jeugdlintje uit aan kinderen en jongeren tot 18 jaar die zich belangeloos inzetten voor anderen. Die vrijwilligerswerk doen, zich inzetten voor natuur en milieu of activiteiten op school of in het
buurthuis organiseren. Of iemand die is opgekomen voor een klasgenootje dat werd gepest via facebook. Maar ook kinderen en jongeren die veel voor anderen doen en/of thuis te maken hebben met een zieke ouder waardoor ze bij moeten springen in het huishouden.

Meld uw of jouw kandidaat aan vóór 1 november 2021
Kent u of ken jij iemand die een jeugdlintje verdient? Meld de kandidaat dan, uiterlijk vóór 1 november, aan bij het college van burgemeester en wethouders. Stuur een e-mail met uw aanbeveling en contactgegevens naar mevrouw Van den Berg (Kabinetszaken):
y.van.den.berg@vught.nl of kijk op www.vught.nl/onderscheidingen.
Met jouw of uw hulp zorgen we samen voor een feestelijk en bij de leeftijd passend eerbetoon.

De Dag van de Rechten van het Kind is een internationaal verdrag van de Verenigde Naties. 193 Landen, waaronder Nederland, hebben dit verdrag ondertekend. Het verdrag bestaat uit 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen tot 18 jaar. Wilt u hier meer over weten?

Kijk op www.kinderrechten.nl