Dialoog bijeenkomst 4 november 2017

Op 4 november heeft in Hotel Vught een dialoog plaatsgevonden Omkijken naar Elkaar, hoe doen Molukkers dat?

Een vervolgbijeenkomst is gepland op zaterdag 27 januari 2018 van 10.30 uur tot 15.00 uur, locatie gebouw Rozenoord (ABZ), St. Elisabethstraat 1a te Vught.
Graag deze datum alvast noteren. U kunt zich alvast aanmelden voor deze dag via info@welzijnvught.nl of telefonisch 073-6565350.