Positieve bijeenkomst over jongeren (- en overlast) aan speelterrein Avonturier/JC Elzenburg

Het doel van deze bijeenkomst was om samen met elkaar te praten over de overlast en hoe je die kunt verminderen of voorkomen. Aanwezigen waren: enkele buurtbewoners en jongeren, vertegenwoordigers van De Avonturier en jongerencentrum De Elzenburg, buurtpreventie, politie en Welzijn Vught.

De jongerenwerker heeft een presentatie gehouden en er zijn enkele voorbeelden van jongerenoverlast met elkaar besproken. Hoe kun je er samen naar toewerken dat de communicatie tussen jongeren en omwonenden wordt verbeterd?

Tijdens de bijeenkomst kwam ook naar voren dat de jongerenoverlast in belangrijke mate is verminderd is. Een jongerengroep is verplaatst naar een andere locatie en bepaalde jongeren worden niet meer gesignaleerd. Verder worden overlast veroorzakende jongeren direct aangesproken en jongeren worden enkele avonden per week succesvol opgevangen in Elzenburg. Het was een positieve avond waarin aanwezigen met elkaar respectvol in gesprek zijn gegaan.