Spreekuur maatschappelijke begeleiding is verhuisd

Elke statushouder verdient een informeel sociaal netwerk om hem/haar en het gezin heen. Een netwerk van vrijwilliger(s), buurtmaatje, taalcoach en dat wat verder nog nodig is voor een goede start in Nederland!

Welzijn Vught bouwt dit netwerk samen met andere partijen op totdat de statushouder voldoende zelfstandig kan functioneren in de Vughtse samenleving. Statushouders verdienen het, net als elke Nederlander, om volledig mee te doen in onze samenleving en zo snel mogelijk op eigen benen kunnen staan. Dit vraagt om een traject waarbij een goede start het halve werk is. Een aanpak waarbij – voor zover nodig – aandacht is voor huisvesting, inburgering, werk en inkomen, gezondheid, het opbouwen van een sociaal netwerk, onderwijs en zorg.

Elke donderdag tussen 10.00 en 13.00 uur kan met terecht bij het spreekuur, dit spreekuur vindt plaats bij Charlotte van Beuningen, Secr. van Rooijstraat 17 te Vught.

Voor meer informatie, kun je contact opnemen met Welzijn Vught, 073-6565350 of mail naar info@welzijnvught.nl