Taalcoach in groepsvorm

Afgelopen februari is één van onze vrijwillige taalcoaches een mooi initiatief gestart. Elke donderdagavond geeft zij van 20:00 tot 21:00 uur Nederlandse taalles in groepsvorm. Het doel is samen op een sociale en inclusieve manier bezig te zijn met mens, maatschappij en taal.

De deelnemers van de groepslessen zijn statushouders met èn zonder taalcoach. Deze activiteit is ook voor statushouders die al langere tijd in Vught wonen en extra ondersteuning nodig hebben bij de Nederlandse taal en baat hebben bij sociale interactie.

De locatie van deze activiteit is van der Pollstraat 23E, 5262 XD, Vught. Aanmelden of meer informatie kun je krijgen bij Charlotte Simons, charlottesimons@welzijnvught.nl of 06-150 800 82.