Testteam Toegankelijkheid van start!

De gemeente Vught werkt hard aan een inclusieve gemeente, waarin iedereen – ongeacht leeftijd, afkomst, sociale klasse of beperking – mee kan doen in de samenleving. De gemeente Vught doet dat aan de hand van haar lokale inclusieagenda genaamd ‘Onbeperkt meedoen’.

De inclusieagenda bestaat uit verschillende acties en doelstellingen en heeft als doel om mensen merkbaar verschil te laten ervaren: ‘Zodat mensen met een beperking merkbaar minder drempels gaan tegenkomen die meedoen in de weg staan’. Om bij te dragen aan de doelstellingen van de inclusieagenda is het Testteam Toegankelijkheid in het leven geroepen.

Het lokaal Testteam Toegankelijkheid ervaart (op verzoek) de toegankelijkheid van verschillende (openbare) locaties in de gemeente Vught, geeft tips ter verbetering en draagt zo bij aan de verbetering ervan. De ervaren toegankelijkheid is belangrijk: het gaat er niet (alleen) om of een locatie binnen bepaalde normen valt, maar net zo belangrijk is hoe de toegankelijkheid van de locatie wordt ervaren, bezien vanuit verschillende beperkingen. Met andere woorden: vragen als ‘hoe gemakkelijk kan ik er komen?’, ‘hoe welkom voel ik mij er als bezoeker?’ en ‘kan ik op deze locatie doen waarvoor ik gekomen ben?’ zijn belangrijk.

De afgelopen maanden is het Testteam Toegankelijkheid enthousiast van start gegaan. Inmiddels zijn vijf locaties bezocht door de leden van het Testteam, een opmaat naar meer toegankelijkheid in Cromvoirt, Helvoirt en Vught.

Het Testteam Toegankelijkheid bestaat uit 10 getrainde vrijwilligers van Welzijn Vught, die graag, op uitnodiging, kijken naar de toegankelijkheid van een locatie of evenement. Niet alleen de fysieke toegankelijkheid komt aan bod, maar bijvoorbeeld de website en een gastvrije ontvangst tellen mee.

Mocht je een testlocatie weten, geef het door aan Riëtte Benus: testteamt@welzijnvught.nl

Doordat testlocaties meedoen, dragen zij bij aan Onbeperkt meedoen in Vught!