Vrijwilligers gezocht voor aanvragenteam Hulpfonds Kernteam Bestaanszekerheid (HKB)

Het HKB is een gedeeltelijk antwoord van het Kernteam Bestaanszekerheid op de huidige energie-armoede. Energie-armoede is het onvermogen de hoge energiekosten te betalen, naast de bestaande hogere kosten als gevolg van inflatie.

Het HKB gaat huishoudens helpen die hun energierekening niet meer kunnen betalen als blijkt dat hun voorschot zo gaat stijgen dat deze niet meer in verhouding staat tot hun inkomen.

Wij vinden dat hulp eerder geboden moet worden. Niet pas wanneer de schulden als gevolg van de hogere energiekosten al zijn ontstaan. Deze schulden zijn een belangrijke druppel die de emmer doet overlopen, maar wij willen er juist voor zorgen dat de emmer niet meer volstroomt. Het gaat hier namelijk niet alleen over huishoudens die langs de rand van het bestaansminimum lopen, maar inmiddels ook over huishoudens uit de middenklasse en van twee-verdieners en incidenteel ook bewoners van grote huizen met hoge energiekosten.

Om alle mensen die hiervoor in aanmerking (denken te) komen te woord te staan, richten we een soort van ‘call-center’ in. We willen veel en vaak bereikbaar én beschikbaar zijn. Hiervoor zijn wij op zoek naar mensen die ofwel telefonisch ofwel fysiek deze mensen te woord willen staan. Het zgn. aanvragenteam zal geen inkomenscheck doen, maar in gesprek de situatie van de aanvrager boven tafel halen. Een beoordelingscommissie bestaande uit leden van het Kernteam nemen de uiteindelijke beslissing over de aanvraag. We gaan uit van vertrouwen en stellen bij op basis van ervaringen.

Heb jij het vermogen om goed naar mensen te luisteren, om de juiste vragen te stellen en om je oordeel achterwege te laten? Wil jij een paar uur per week bereikbaar zijn voor inwoners van onze gemeente? Vind je het fijn om een bijdrage te kunnen leveren om mensen deze winter niet in de kou te laten zitten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Meld je aan als vrijwilliger voor het HKB aanvragenteam. Dat kan via bestaanszekerheidvught@gmail.com

 

Over het Kernteam Bestaanszekerheid

In het kernteam Bestaanszekerheid werken vele lokale organisaties samen om de bestaanszekerheid van de inwoners van de gemeente Vught te versterken.

Bestaanszekerheid is de zekerheid die je hebt op fatsoenlijk onderdak, werk, gezondheidszorg en goed onderwijs voor je kinderen etc. Helaas is het recht op deze behoeften niet voor iedereen vanzelfsprekend. Door armoede, schulden of andere geldproblemen kunnen deze mensen niet optimaal participeren in onze gemeente. Zij leiden een onzeker bestaan.

We bereiken alleen helaas nog niet alle mensen, ondanks de aanwezige middelen. Daarbij zien we dat de aanpak soms teveel gericht is op het incidenteel oplossen van problemen als ze al groot zijn. In de gemeente Vught gebeurt veel op het gebied van het bestrijden van deze problemen. Partijen werken samen en zetten stappen om mensen en voorzieningen bij elkaar te brengen.