Welzijn Vught

Welzijn Vught ondersteunt mensen en organisaties die de leefbaarheid en het samenleven in buurten en wijken versterken.

We werken samen met:

Jongeren
Wij zetten in op talentontwikkeling, jongerenparticipatie en individuele begeleiding van jongeren.

Vrijwilligers
We adviseren en ondersteunen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Mantelzorgers
Wij werken samen in het Mantelzorgteam voor verlichting en versterking van (jonge) mantelzorgers.

Buurtbewoners
Wij zijn actief in buurten en wijken en stimuleren bewoners om het samenleven in de buurt vorm te geven.

Taalcoaches
Wij zetten taalcoaches in die statushouders helpen met de Nederlandse taal/ Inburgering en het bekendmaken in de Vughtse samenleving.

Vught voor Elkaar
Wij coördineren dit digitale platform met vraag en aanbod van (buren)hulp en vrijwilligerswerk. www.vughtvoorelkaar.nl.

Buurtbemiddeling
Wij zetten geschoolde vrijwilligers in om te bemiddelen bij conflicten tussen buurtbewoners.

Armoede
Wij werken met ervaringsdeskundigen en vrijwilligers voor bestaanszekerheid van alle inwoners.

Dementievriendelijke gemeenschap
Wij brengen organisaties en inwoners samen voor een dementievriendelijk Vught.

ANWB AutoMaatje
Wij rijden minder mobiele inwoners, zodat zij kunnen blijven deelnemen aan het sociale- en maatschappelijk leven.

Welzijn Vught is onderdeel van Farent.