Privacy statement

Algemeen

Welzijn Vught biedt advies, ondersteuning en faciliteiten aan bewoners die willen investeren in zichzelf én een betere sociale leefomgeving. Dit doen wij in samenwerking met andere (zorg)organisaties en vrijwilligers.

Persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt als klant, mantelzorger, sollicitant of als vrijwilliger kunnen wij om uw persoonsgegevens (naam- adresgegevens, email, telefoonnummer) vragen die belangrijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening.  We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld en niet langer dan noodzakelijk wordt bewaard.

Alleen die persoonsgegevens worden gebruikt die noodzakelijk zijn om uw vragen te kunnen beantwoorden, verzoeken in behandeling te nemen maar ook om onze dienstverlening te kunnen verantwoorden naar onze opdrachtgevers.

Gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeld Burgerservicenummer, rekeningnummer of gegevens over gezondheid worden alleen met uw toestemming vastgelegd. In een aantal gevallen, afhankelijk waarvoor u zich aanmeldt kan een Verklaring Omtrent Gedrag worden gevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld voor stagiaires en kan gelden voor vrijwilligers.

Delen en beveiligen

Welzijn Vught is onderdeel van verschillende samenwerkingsverbanden, zorgorganisaties, gemeente, politie, enz. In specifieke gevallen is het nodig gegevens uit te wisselen met derden. Dit doen we altijd met uw toestemming. De gegevens worden in zo’n geval verzonden via een beveiligde verbinding. Een samenwerkingspartner kan alleen ingeschakeld worden als hij aantoonbare passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Welzijn Vught draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Gegevens worden opgeslagen op een eigen beveiligde server van Welzijn Vught of die van een derde partij.

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die hier toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben o.b.v. de CAO Sociaal Werk een geheimhoudingsplicht.

Website

Uiteraard gaan we ook zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van onze website. Om de inhoud op onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de informatiebehoeften van bezoekers maakt Welzijn Vught onder meer gebruik van Google Analytics. Voor meer informatie hierover lees onze volledige privacyverklaring.

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, dan vragen we u om uw naam en e-mailadres in te vullen. Deze  gegevens worden enkel gebruikt om de nieuwsbrief toe te sturen. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden en uw gegevens worden dan binnen een maand geheel verwijderd uit ons bestand.

Namen en e-mailadressen van nieuwsbrief-abonnees worden bewaard in een beveiligde omgeving, zijn alleen toegankelijk voor de beheerder(s) van deze website en worden nooit gedeeld met andere personen of bedrijven.

Rechten

U heeft het recht om de gegevens, die wij van u hebben, in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of vragen om deze verwerking te beperken. Mail daarvoor naar privacy@farent.nl.

Wilt u hier meer over weten? Lees dan onze volledige Privacyverklaring. Heeft u vragen of tips, dan kunt u dit ook mailen via info@welzijnvught.nl.