Armoede

‘Armoede is een situatie waarin sprake is van onvoldoende materiele, culturele en sociale middelen, waardoor mensen zijn uitgesloten van een levensstandaard die in de samenleving waarin men woont als minimaal wordt gezien’ (definitie van de Europese Unie). 

In de gemeente Vught zijn al vele jaren meerdere partijen bezig rondom het thema Armoede. aan het Breed armoede netwerk nemen organisaties deel van vrijwilligers en professionals. Doel is door wederzijdse informatie en afstemming te komen tot een effectievere bestrijding van armoede in Vught.

De instanties en vrijwilligersorganisaties en de gemeente Vught blijven allemaal hun eigen werk doen. Maar met elkaar kunnen we ervaringen uitwisselen en daarmee voorstellen voor armoedebestrijding samen beoordelen op effectiviteit. Voordeel: als je elkaar kent, zoek je elkaar makkelijk op in situaties die een gezamenlijke aanpak vragen voor huishoudens en burgers die in armoede zijn geraakt.

Zo zijn er vrijwilligers geworven voor ervaringsdeskundige op het gebied van armoede. Mensen die het zelf mee hebben gemaakt en zo met hun ervaringen andere kunnen helpen. In ons jaarverslag van 2019 laten wij deze groep vrijwilligers aan het woord. Lees hier het artikel.

Vanaf 2020 is er gestart met DO dat staat voor Doet Ontmoet. DO is georganiseerd op initiatief van de GGD en samen met Omarmen (ervaringsdeskundigen armoede), ABZ, Kernteam Bestaanszekerheid en Welzijn Vught.  Elke eerste vrijdagochtend van de maand is er plaats voor Ontmoeting en Informatie gezonde leefstijl. Dit vindt plaats in De Speeldoos van 9.30 tot 11.30 uur. Toegang is gratis en je kunt je aanmelden via info@welzijnvught.nl of via telefoonnummer 073-6565350.

Lees hier de algemene informatie mbt tot DO.

Aanmelden nieuwsbrief DO (Doet Ontmoet)

Ik wil graag op de hoogte worden gehouden van bijeenkomsten van DO en andere zaken en meldt me aan voor nieuwsbrief van DO Doet Ontmoet.

Wilt u de vorige nieuwsbrieven lezen klik dan op onderstaande linken.

Nieuwsbrief november 2021
Nieuwsbrief oktober 2021
Nieuwsbrief september 2021

Samen met Vincentiusvereniging Vught gestart met een inloopspreekuur in het Vincentiushuis, bedoeld voor Vughtenaren met een laag besteedbaar inkomen.