Armoede

‘Armoede is een situatie waarin sprake is van onvoldoende materiële, culturele en sociale middelen, waardoor mensen zijn uitgesloten van een levensstandaard die in de samenleving waarin men woont als minimaal wordt gezien’.

(definitie van de Europese Unie) 

In de gemeente Vught zijn al vele jaren meerdere partijen bezig rondom het thema Armoede. aan het Breed armoede netwerk nemen organisaties deel van vrijwilligers en professionals. Doel is door wederzijdse informatie en afstemming te komen tot een effectievere bestrijding van armoede in Vught.

De instanties en vrijwilligersorganisaties en de gemeente Vught blijven allemaal hun eigen werk doen. Maar met elkaar kunnen we ervaringen uitwisselen en daarmee voorstellen voor armoedebestrijding samen beoordelen op effectiviteit. Voordeel: als je elkaar kent, zoek je elkaar makkelijk op in situaties die een gezamenlijke aanpak vragen voor huishoudens en burgers die in armoede zijn geraakt.

Zo zijn er vrijwilligers geworven voor ervaringsdeskundige op het gebied van armoede. Mensen die het zelf mee hebben gemaakt en zo met hun ervaringen andere kunnen helpen.

Vanaf 2020 is er gestart met DO dat staat voor Doet Ontmoet. DO is georganiseerd op initiatief van de GGD en samen met Omarmen (ervaringsdeskundigen armoede), ABZ, Kernteam Bestaanszekerheid en Welzijn Vught.  Elke eerste vrijdagochtend van de maand is er plaats voor Ontmoeting en Informatie gezonde leefstijl. Dit vindt plaats in JJC Elzenburg van 9.30 tot 11.30 uur. Toegang is gratis en je kunt je aanmelden via info@welzijnvught.nl of via telefoonnummer 073-6565350.

Lees hier de algemene informatie mbt tot DO.

Aanmelden nieuwsbrief DO (Doet Ontmoet)

Ik wil graag op de hoogte worden gehouden van bijeenkomsten van DO en andere zaken en meld me aan voor nieuwsbrief van DO Doet Ontmoet.

Samen met Vincentiusvereniging Vught gestart met een inloopspreekuur in het Vincentiushuis, bedoeld voor Vughtenaren met een laag besteedbaar inkomen.

Omarmen

Wat is “Omarmen”?

Omarmen is een groep die zich bezig houdt met armoede. De groep bestaat uit ervaringsdeskundigen en anderen die zich verbonden voelen met mensen die het financieel moeilijk hebben. De groep bestaat sinds 2017 en is een begrip in de aanpak van armoede in Vught. Zij komen elke 2 weken bij elkaar en worden begeleid door Welzijn Vught.

Ervaringsdeskundigen weten hoe het is als je met weinig geld moet rondkomen. Zij weten als geen ander wat er nodig is als je soms niet meer weet hoe je elke maand de touwtjes aan elkaar moet knopen. En zij weten dat het niet makkelijk is om over deze problemen te praten.
Wat zij vooral ook weten, is dat juist erover praten de eerste stap naar een oplossing is. Soms heb je een duwtje nodig. De ervaringsdeskundigen willen dit duwtje in de rug zijn.

De groep Omarmen bedenkt onder andere samen activiteiten. Deze activiteiten zijn soms met hun eigen groep. Zij organiseren ook samen met anderen activiteiten. Zo organiseren ze met de GGD, Welzijn Vught en ABZ de DO bijeenkomsten over gezondheid en een smalle beurs. En Omarmen werkt mee aan Wij Omarmen waar mensen elkaar ontmoeten, elkaar helpen en versterken.

Wil jij in contact komen met “Omarmen” of horen wat zij allemaal nog meer doen? Dan kun je contact opnemen met Welzijn Vught.

Ook als je jouw ervaringen op een positieve manier wil inzetten om mee te denken, mee te praten en te doen wat nodig is in Vught om mensen met weinig geld te helpen? Wil je in contact komen met andere ervaringsdeskundigen, in gesprek gaan met organisaties en een luisterend oor bieden aan mensen die geldzorgen hebben?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij bieden een plek om je stem te laten horen en mee te kunnen praten. En wij ondersteunen je erbij als jij aan de slag gaat voor en met mensen met geldzorgen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Welzijn Vught: 073-6565350, info@welzijnvught.nl. Yvonne Kolmans geeft je graag uitleg!