Maatschappelijke begeleiding

Wat doen we!

Verblijven in Nederland en huisvesting:

Asielzoekers worden statushouders (of vergunninghouders) zodra ze een verblijfsvergunning krijgen. Ze gaan dan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten onder andere gemeente Vught. Gemeenten moeten statushouders passende woonruimte aanbieden.

Gemeenten beslissen zelf over wat voor soort woning ze aanbieden. Het kan een zelfstandige (huur)woning zijn of een gedeelde woning met meer mensen. Vaak doen gemeenten een beroep op sociale huurwoningen van woningcorporaties.

Onze maatschappelijke begeleiding start op het moment dat een statushouder een huis toegewezen krijgt in Vught. De maatschappelijke begeleiding omvat het wegwijs maken in onze maatschappij in het groot, maar ook in de kleine dingen. Denk bijvoorbeeld aan wat er rondom een huis geregeld moet worden, de belasting, rechten en plichten vanuit de inburgeringswet, participatie wet, maar ook op allerlei domeinen.

Spreekuur Maatschappelijke begeleiding

Welzijn Vught organiseert op donderdagen een spreekuur om nieuwkomers (statushouders) te ondersteunen op alle praktische hulpvragen.

Het spreekuur vindt plaats op de locatie van Novalis, Industrieweg 9c te Vught van 10.00 tot 16.00 uur. Er wordt veel van statushouders verwacht wanneer ze gehuisvest worden in de gemeente. Ze moeten zelf alles kunnen regelen, terwijl ze nog geen Nederlands spreken en lezen. Zoals bijvoorbeeld een moeilijke brief van de belasting begrijpen, toeslagen aanvragen en verzekeringen regelen.

Allereerst wordt samen met de statushouders de verhuiszaken geregeld. Na het vestigen hebben statushouders vaak ook nog veel hulpvragen waarvoor ze op onze ondersteuning kunnen rekenen. Vrijwilligers van het spreekuur helpen en geven advies aan statushouders bij diverse regelzaken. De vrijwilligers worden ondersteund door beroepskrachten van Welzijn Vught.

Taalcoach

Ben je nieuw in Vught en ben je gemotiveerd om de Nederlandse taal te leren? Bij Welzijn Vught mag je gratis deelnemen aan het taalcoachproject. Wanneer je je aanmeldt, wordt er een vrijwilliger aan jou gekoppeld. Samen ga je een traject aan van 1 jaar. In dit traject ga je oefenen met de Nederlandse taal. Samen met jouw vrijwilliger bepaal je hoe je dit vorm wilt geven. Je kunt bijvoorbeeld naar een museum of bibliotheek gaan maar je kunt ook gezellig kletsen bij jouw thuis of in het park.

Manal Fares

Coördinator Maatschappelijke
begeleiding statushouders

Maandag - dinsdag - donderdag
06-15883339

Charlotte Simons

Coördinator Taalcoach en
Vrijwillige hulpdiensten

Maandag t/m vrijdag
06-15080082

Abdul Al Saidi

Sociaal werker
Project Maatschappelijke begeleiding

Maandag - woensdag
06-27874795