Welzijn Vught is actief op thema’s die belangrijk zijn voor ouderen om op een positieve manier gezond oud te worden. Denk hierbij aan de indicatievrije dagbesteding (DagjeThuis), welzijn op recept, mantelzorg en dementie. Hiervoor zijn wij betrokken in de uitvoering en/of coördinatie, samen met partners in de gemeente.