Focus op jongeren

Onze jongerenwerkers zetten zich samen met netwerkpartners als Maurick College, basisscholen, Leerplicht/RMC, politie, Novadic-Kentron, GGD, gemeente (Wegwijs+) en andere jeugd- en jongerenorganisaties zoals Elzenburg, MOVE & Plaza Cultura in voor talentontwikkeling, jongerenparticipatie en individuele begeleiding. Naast onze focus op jongeren versterken wij ook de kracht van de ouders/verzorgers en de sociale omgeving.

Wij richten ons op jongeren tussen 12-24 jaar en stimuleren hen om de eigen kracht en kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten. Dit doen wij door jongerenparticipatie in te zetten als middel om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de talenten van jongeren en gedragsverandering te realiseren. Daarmee willen we risicogedrag onder jongeren voorkomen. Denk daarbij aan een eigen gecreëerde activiteit samen met andere jongeren als een kook- en filmavond, dagje Efteling of nog mooier een weekend weg. 

De ambulante jongerenwerkers zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving. Dat kan bijvoorbeeld zijn op school, sportclubs, uitgaansgelegenheden, straten en pleinen. Kortom overal waar jongeren zijn. De ambulante jongerenwerkers leggen contact met (groepen) jongeren. Ze bouwen dit contact uit tot een vertrouwensband. Zo is het voor de ambulante jongerenwerkers makkelijk om te signaleren wat er in het leven van deze jongeren zoal speelt. Met de signalen die de ambulante jongerenwerkers hebben opgevangen, gaan zij aan de slag. Meer informatie over ambulante jongerenwerkers zie: Ambulant jongerenwerk | Welzijn vught

Kortom we staan voor alle jongeren in gemeente Vught klaar, sluit jij je aan bij ons?
Heb jij een idee of wil je gewoon eens me komen draaien met een al bestaande groep?
 

App, bel of mail één van ons:

Pepijn Giesbers

Jongerenwerker
Collectieve preventie

Dinsdag t/m vrijdag
06-11855625

Patriek van de Sanden

Jongerenwerker
Ambulant

Maandag t/m donderdag
06-46768112

Abdel Jaouad

Jongerenwerker
Ambulant

Dinsdag en donderdag
06-21597165

Jordan Daverveld

Jongerenwerker
PIT-stop

Woensdag
06-15543118