Privacy statement

Welzijn Vught biedt advies, ondersteuning en faciliteiten aan bewoners die willen investeren in zichzelf én een betere sociale leefomgeving. Dit doen wij in samenwerking met andere (zorg)organisaties en vrijwilligers.

Persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt als klant, mantelzorger, sollicitant of als vrijwilliger kunnen wij om jouw persoonsgegevens (naam, adres, e-mail en telefoonnummer) vragen die belangrijk zijn voor het uitvoeren van de dienstverlening. We dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld en niet langer dan noodzakelijk wordt bewaard. 

Alleen die persoonsgegevens worden gebruikt die noodzakelijk zijn om jouw vragen te kunnen beantwoorden, verzoeken in behandeling te nemen maar ook om onze dienstverlening te kunnen verantwoorden naar onze opdrachtgevers. 
Gevoelige persoonsgegevens, bijvoorbeeld Burgerservicenummer, rekeningnummer of gegevens over gezondheid worden alleen met jouw toestemming vastgelegd. In een aantal gevallen, afhankelijk waarvoor je je aanmeldt, kan een Verklaring omtrent Gedrag worden gevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld voor stagiaires en kan gelden voor vrijwilligers. 

Delen en beveiligen

Welzijn Vught is onderdeel van verschillende samenwerkingsverbanden, zorgorganisaties, gemeente, politie, enz.. In specifieke gevallen is het nodig gegevens uit te wisselen met derden. Dit doen we altijd met jouw toestemming. De gegevens worden in zo'n geval verzonden via een beveiligde verbinding. Een samenwerkingspartner kan alleen ingeschakeld worden als hij aantoonbare passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. 
Welzijn Vught draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van Welzijn Vught of die van een derde partij. 
Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door medewerkers die hier toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben o.b.v. de CAO Sociaal Werk een geheimhoudingsplicht. 

Website

Uiteraard gaan we ook zorgvuldig om met de gegevens van bezoekers van onze website. Om de inhoud op onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de informatiebehoeften van bezoekers maakt Welzijn Vught onder meer gebruik van Google Analytics. 
Als je je abonneert op onze nieuwsbrief dan vragen we jou om jouw naam en e-mailadres in te vullen. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de nieuwsbrief toe te sturen. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden en jouw gegevens worden dan binnen een maand geheel verwijderd uit ons bestand. 
Namen en e-mailadressen van nieuwsbrief-abonnees worden bewaard in een beveiligde omgeving, zijn alleen toegankelijk voor de beheerder(s) van deze website en worden nooit gedeeld met andere personen of bedrijven. 

Rechten

Je hebt het recht om de gegevens, die wij van jou hebben, in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Je kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens of vragen om deze verwerking te beperken. Mail daarvoor naar privacy@farent.nl. Heb je vragen of tips, dan kan je dit ook mailen via info@welzijnvught.nl.