Ambulant jongerenwerk

Deze jongerenwerkers zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving. Dat kan bijvoorbeeld zijn op school, sportclubs, uitgaansgelegenheden, straten en pleinen. Kortom overal waar jongeren zijn.

De ambulant jongerenwerkers leggen contact met (groepen) jongeren vanaf groep 8 tot en met 24 jaar.  Ze bouwen dit contact uit tot een vertrouwensband met de jongeren. Zo is het voor de ambulant jongerenwerkers makkelijk om te signaleren wat er in het leven van deze jongeren zoal speelt.

De signalen die de ambulant jongerenwerkers hebben opgevangen kunnen worden omgezet in activiteiten. Welke activiteiten dit zijn, hangt geheel af van de behoeften van jongeren. Sommige jongeren willen bijvoorbeeld een voetbalveldje in de buurt of hun ontmoetingsplek opknappen. Anderen zijn op zoek naar leuke activiteiten. Het kan ook kan dat bepaalde jongeren een moeilijke thuissituatie hebben en dit graag willen verbeteren. Sommige jongeren hebben behoefte aan voorlichting over bijvoorbeeld drugs.

De ambulant jongerenwerkers voeren soms ook individuele gesprekken, maar zijn geen hulpverleners. Wel hebben ze korte lijntjes met organisaties en instanties die wel aan hulpverlening doen. Is er bijvoorbeeld een jongere met een verslaving? Dan roept het jongerenwerk de hulp van Novadic-Kentron in. Heeft een jongere problemen op school? Dan wordt er geschakeld met de leerplichtambtenaar of het schoolmaatschappelijk werk. Eigenlijk zijn de (ambulant)jongerenwerkers de eerste schakel tussen jongeren en de volwassen wereld.

Een groot gedeelte van de inzet van het ambulant jongerenwerk betreft het verminderen of tegengaan van jongerenoverlast. De ambulant jongerewerkers zijn 4 à 5 avonden per week aanwezig binnen de gemeente Vught en staan in contact met alle groepen jongeren die zich binnen de gemeente ophouden.

Ervaar jij overlast van jongeren in jouw buurt? Schakel dan met de ambulant jongerenwerkers van Welzijn Vught via 073-6565350 of maak een melding voor de boa’s.

Patriek van de Sanden

Ambulant jongerenwerker

Maandag t/m donderdag
06-46768112

Abdel Jaouad

Ambulant jongerenwerker

Dinsdag en donderdag
06-21597165