Buurt- en dorpsondersteuners

In sommige buurten zijn vrijwillige buurtondersteuners actief en in Cromvoirt spreken we van dorpsondersteuners. Omdat elke vrijwilliger een andere werkwijze past en ook elke buurt iets anders nodig heeft is hetgeen dat je kunt verwachten van de buurt- of dorpsondersteuner niet eenduidig. Wel hebben zij gemeen dat ze een signalerende rol hebben.

De buurt- en dorpsondersteuners helpen hun buurtgenoten om samen een goede buurt op te bouwen en/of te behouden. Ze zijn zichtbaar, laagdrempelig te benaderen en hebben een open houding. Ze informeren buurtbewoners waar ze terecht kunnen met vragen en stimuleren buurtactiviteiten waarbij elkaar ontmoeten centraal staat. Waar nodig of gewenst schakelen ze met de opbouwwerker of andere organisaties die actief zijn in de buurt of op het betreffende onderwerp.

In veel buurten is behoefte aan elkaar ontmoeten daarom organiseren veel buurtondersteuners regelmatig activiteiten om dit mogelijk te maken. Denk aan een buurtborreltje, buurtbingo, plantjesmarkt, koffieochtend, paasactiviteit, activiteit rondom Halloween, burendag, garagesale, kerststallenroute, pluktuin, of informatieve themabijeenkomsten.

Ook de buurt- en dorpsondersteuners vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Heb je een belemmerende factor waardoor dit voor jou niet vanzelfsprekend gaat? Dan denken wij graag mee wat er wel mogelijk is om de drempel toch over te kunnen. Samen kunnen we veel meer dan ieder alleen.

Nog niet in elke buurt is een buurt- of dorpsondersteuner actief. Binnenkort kun je hier vinden waar wel al. Is er in jouw buurt ook behoefte aan een buurtondersteuner, of heb je zelf interesse om buurtondersteuner te worden? Neem dan contact op met de opbouwwerker! Dit kan natuurlijk ook als er al een buurtondersteuner actief en je graag in contact wil komen met hem/haar?

Mail ons