Buurtmaatje

Mensen die als statushouder in Vught zijn komen wonen, doen hun best een leven op te bouwen. Er komt veel op ze af. Het eerste jaar krijgen ze hierbij veel begeleiding, maar daarna kunnen sommige statushouders ook nog wel wat ondersteuning gebruiken. Zij hebben de Nederlandse taal nog niet altijd goed onder de knie en de weg vinden in Vught, het leggen van contacten kan nog moeizaam gaan. Soms speelt er een specifiek onderwerp waarbij het fijn is als er iemand mee kan denken en doen. Hiervoor kunnen vrijwillige buurtmaatjes ingezet worden. Deze worden aan een persoon/gezin gekoppeld en onderhouden regelmatig contact, bijvoorbeeld een keer per week/per twee weken, maar net hoe je het samen afspreekt. Dit kan samen koffiedrinken zijn, met de kindjes naar activiteiten zoals voorlezen, of naar speeltuinen. Ook helpen richting een sportclub, creatieve activiteit, of een ontmoetingsplek om een sociaal netwerk op te bouwen kan iets zijn waarmee een buurtmaatje kan helpen.

Wil je zelf in contact komen met een buurtmaatje? Of wil je je inzetten als buurtmaatje? Neem dan contact op met de opbouwwerker!