Gele bus on tour

Samen met de American schoolbus en verschillende samenwerkingspartners kwam in 2023 Julia Dabekaussen, opbouwwerker bij Welzijn Vught verschillende buurten in om te horen hoe het wonen in jouw buurt is. Buurtbewoners werden uitgenodigd en de koffie/thee stond klaar!

Bij deze koffiemomentjes werd gezellig bijgekletst met andere buurtbewoners, er werden vragen gesteld, ideeën gedeeld en ook zorgen geuit. Door zo de buurten in te trekken, horen we goed wat er speelt en waar de behoeften liggen waar we op in kunnen spelen. Wil je ook een bezoekje aan jouw buurt? Neem contact op met Julia Dabekaussen en bespreek de mogelijkheden:

Mail Julia 0621101698