Juridische hulpvragen en gezinshereniging

Statushouders kunnen een aanvraag doen tot gezinshereniging. Veel statushouders zijn al samen met hun gezin, maar een enkeling was gedwongen om gescheiden te vluchten van partner en kinderen. De aanvragen tot gezinshereniging lopen vaak lang door. Dit proces is erg ingewikkeld en vraagt veel van onze cliënten. Voor meer informatie verwijs we u door naar de website van IND (immigratie en naturalisatiedienst).

VluchtelingenWerk Den Bosch ondersteunt statushouders met alle juridische hulpvragen.

Denk aan zaken als Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), gezinshereniging en verblijf;
Zowel VluchtelingenWerk Nederland als Welzijn Vught werken met een spreekuur.

(Juridische inloopspreekuur elke donderdag van 13:00 uur tot 16:00 uur) 

VluchtelingenWerk Nederland, locatie ’s-Hertogenbosch
IJsselsingel 52,

5215 CM  ’s-Hertogenbosch
073 – 6140749