Ouderen samen

Wat we doen:

  • we zetten ons in als ouderenadviseur, cliëntondersteuner, woonadviseur en bezoeker weduwen en weduwnaars
  • we organiseren activiteiten onder meer in De Rode Rik en, in samenwerking met ABZ, de Zomerschool/Winterschool
  • we pleiten voor meer betaalbare seniorenwoningen en voor een toegankelijke woonomgeving. 

U kunt ons bereiken via info@ouderensamen.nl

Vrijwillige ouderenadviseurs

De regelingen en voorzieningen op het brede terrein van wonen, welzijn, zorg, inkomen en vervoer zijn zo ingewikkeld en onbekend dat het vaak moeilijk is om hierin de weg te vinden. De ouderenadviseurs van Ouderen Samen bezoeken je thuis. Zij luisteren en vragen door om je vraag duidelijk te krijgen. Zij informeren, adviseren en stimuleren je om gebruik te maken van de regelingen en voorzieningen. Daar waar nodig zullen zij je ondersteunen bij het aanvragen.

Clientondersteuning

Ouderen Samen vindt het belangrijk dat senioren hierbij ondersteuning krijgen van een onafhankelijke deskundige die vertrouwd is met de wensen en behoeften van ouderen.
Misschien vind je het lastig om je hulpvraag goed in kaart te brengen. Je hebt recht op een onafhankelijke cliëntondersteuner die ervoor zorgt dat je er niet alleen voor staat. Het is heel prettig om bij een officieel gesprek met de gemeente iemand naast je te hebben die onafhankelijk is én verstand van zaken heeft. De ondersteuning is gratis en onafhankelijk en je privacy is gewaarborgd. De cliëntondersteuner staat voor jouw belang!