Mantelzorg hulp/steun

Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten. Het gaat om langdurige zorg die onbetaald is.

Vind je het fijn om met andere mantelzorgers in contact te komen om ervaringen te delen, te leren van elkaar, tips en suggesties te delen en zelfs elkaar helpen? Heb je ondersteuning nodig bij je rol als mantelzorger?