Mantelzorg

Welzijn Vught is kartrekker van het Mantelzorg Netwerk Vught. Samen met Wegwijs+ geven wij vorm aan deze samenwerking die gericht is op de ondersteuning van mantelzorgers in Vught.

Het Mantelzorg Netwerk bestaat uit organisaties uit Vught die zich inzetten voor mantelzorgers. Het netwerk deelt ervaringen en kennis met elkaar, bundelt krachten en werkt nauw samen. Met als doel om alle mantelzorgers zo goed mogelijk te helpen, te bereiken, te informeren en te ondersteunen. Er is een groot aanbod van ondersteuning, cursussen, activiteiten en hulp.

We brengen ook regelmatig een nieuwsbrief over mantelzorg in Vught uit. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief via mantelzorgvught@welzijnvught.nl.