Mantelzorg

Welzijn Vught is kartrekker van het Mantelzorg Netwerk Vught. Samen met Wegwijs+ geven wij vorm aan deze samenwerking die gericht is op de ondersteuning van mantelzorgers in Vught.

Het Mantelzorg Netwerk bestaat uit organisaties uit Vught die zich inzetten voor mantelzorgers. Het netwerk deelt ervaringen en kennis met elkaar, bundelt krachten en werkt nauw samen. Met als doel om alle mantelzorgers zo goed mogelijk te helpen, te bereiken, te informeren en te ondersteunen. Er is een groot aanbod van ondersteuning, cursussen, activiteiten en hulp.

Klik hier voor aanbod mantelzorg december 2021.

We brengen ook regelmatig een nieuwsbrief over mantelzorg in Vught uit. Klik hier voor de actuele nieuwsbrief .