Mantelzorg

Sinds 2017 werken we in Vught samen in het mantelzorgteam om mantelzorgers in Vught te ondersteunen en te waarderen. In het mantelzorgteam zijn Welzijn Vught, Wegwijs+, Vivent en Vughterstede actief. Gezamenlijk hebben we een plan van aanpak om mantelzorgers te vinden, te verlichten, te versterken en te verbinden. Iedere organisatie heeft daarin zijn rol en taak.

Welzijn Vught richt zich voornamelijk op groepen mantelzorgers en informele zorg. Om uw eigen situatie te bespreken kunt u terecht bij Wegwijs+ (www.wegwijsplus.vught.nl/mantelzorgondersteuning) of bel naar 073-6580750.