Aanpak jongerenoverlast Bisschop Zwijssenplein zomer 2021

Het jongerenwerk van Welzijn-Vught heeft onder andere de aanpak van jongerenoverlast binnen de gemeente Vught in zijn takenpakket. Tijdens de coronapandemie is er sprake geweest van een toename van jongerenoverlast. Dit zien we zowel op landelijk niveau als binnen onze gemeente. Met het sluiten van de scholen, horeca, sportclubs, culturele instellingen, etc. was het logisch dat jongeren elkaar meer in de openbare ruimte gingen opzoeken.

In Vught zijn er ruim 30 plekken in de openbare ruimte waar jongeren elkaar regelmatig ontmoeten, soms ervaren omwonenden dan overlast. Zo ook deze zomer op het Bisschop Zwijssenplein.
Het jongerenwerk is het gehele jaar door aanwezig op deze plekken om contact te leggen en te onderhouden met de verschillende jongerengroepen. Op deze manier weet het jongerenwerk wie deze jongeren zijn en wat er binnen deze groepen afspeelt.
Het plein is afgelopen jaar grondig aangepakt en zijn allerlei sportvoorzieningen geplaatst. Denk aan een basketbalveld, voetbalveld, sporttoestellen, bankjes. Dit zorgde ervoor dat het plein een grote aantrekkingskracht had op jongeren. Een groep van zo’n 30 jongeren in de leeftijd van 14-20 jaar gingen elkaar daar dagelijks ontmoeten. Steeds vaker kwamen er klachten van jongerenoverlast binnen van omwonenden van het plein. Het is dan de taak van het jongerenwerk om het zogenaamde overlastprotocol in werking te zetten.

Jongerenwerk legt dan contact met de omwonenden en met de groep jongeren. Beide partijen worden gehoord en het jongerenwerk maakt een objectieve analyse van de situatie. In dit geval hadden omwonenden last van met name vervuiling en geluidsoverlast. Regelmatig werd dan de politie gebeld en werden de jongeren aangesproken op hun gedrag, helaas bleef men overlast ervaren en voelden de jongeren zich met enige regelmaat onheus bejegend door politie en/of omwonenden.
Tijd dus voor het jongerenwerk om beide partijen op een informele manier nader tot elkaar te brengen. Het jongerenwerk kende vanuit het verleden al enkele jongeren uit deze groep. Deze jongeren zijn gevraagd om zich op te werpen als woordvoerders voor hun groep. Ze vonden dit prima. Ook hebben een aantal omwonenden zich opgeworpen als woordvoerders.

Op een zonnige avond zijn omwonenden en jongeren onder leiding van het jongerenwerk en een wijkwerker het gesprek aangegaan. Dit gebeurde op het plein onder het genot van een hapje en een drankje. Beide partijen hebben hun zegje kunnen doen en over en weer uitgesproken wat hen dwars zat. Er ontstond wederzijds begrip voor elkaar. Er werden duidelijke afspraken gemaakt over het geluid en de rommel en ook over de manier waarop omwonenden de groep jongeren in de toekomst zou gaan benaderen. Het liefst persoonlijk en niet via de politie bijvoorbeeld. Ook zijn een aantal jongeren en omwonenden samen in een whatsappgroep gegaan waarin ze met elkaar konden communiceren als bijvoorbeeld de muziek toch nog te hard zou staan.

Het jongerenwerk heeft steeds een vinger aan de pols gehouden bij zowel jongeren als omwonenden en beide partijen op de gemaakte afspraken te blijven wijzen. Het resultaat mag er zeer zeker zijn. Er komen geen klachten van jongerenoverlast meer binnen.