Als u of uw partner uw zaken niet meer zelf kunnen regelen

Het kan ons allemaal overkomen. Door een ziekte, dementie of een ongeval bent u of uw partner niet meer in staat om zelf te handelen. U kunt bijvoorbeeld niet meer uw bankzaken regelen en medische beslissingen nemen. Of opeens staat u voor de situatie dat u voor uw partner zaken moet regelen maar u weet zijn of haar wensen niet. Het is goed om eens stil te staan bij de situatie als u of uw partner zelf niet meer kunnen handelen. Wat zijn dan de gevolgen? Wat kunt u zelf vooraf al regelen? Wie moet in dat geval uw belangen behartigen?
Door hier tijdig over na te denken, kunt u uw zaken of van uw naasten regelen.  Zodat u en uw partner de regie in handen houden.

Mevrouw IJvonne de Jong, kandidaat-notaris, zal op vrijdag 9 oktober van 10.30 – 12.30 uur in dePetrus in eenvoudige en begrijpelijke taal uitleg geven over het bovenstaande. Ook zal zij uw (persoonlijke) vragen beantwoorden.

Deze bijeenkomst is ook voor mantelzorgers. U als mantelzorger krijgt vaak veel op uw bordje om te regelen voor degene waarvoor u zorgt. Hoe kunt u het goed regelen zodat u aan kan sluiten bij de wensen van degene die het zelf (in de toekomst) niet meer kan.

We vragen u aan te melden bij Welzijn Vught, via mail info@welzijnvught.nl of telefonisch 073-656 53 50. In verband met de corona-regels kunnen we maximaal 18 mensen ontvangen. Daarom willen we graag vooraf weten of u komt.

De bijeenkomst wordt georganiseerd op initiatief van Ouderen Samen en in samenwerking met de werkgroep Financieel Veilig. In de werkgroep Financieel Veilig zijn vertegenwoordigd: Huis73 (Bibliotheek Vught), gemeente Vught, Ouderen samen en Welzijn Vught.