Bloemenkraam Vughtse Hoeven

De bewonersgroep Hopakker, Vaarvonder en Turfveld organiseert in samenwerking met Welzijn Vught een nieuwe activiteit voor de inwoners van deze straten.
Kent u iemand in deze buurt die u in het zonnetje wilt zetten middels een leuk bloemetje? Dan kunt u deze persoon daarvoor opgeven. Na opgave krijgt de persoon op 9 juni tussen 12.00 uur en 14.00 uur het bloemetje met het kaartje bij het speelterrein aan de Turfveld! Wij reiken het bloemetje uit onder het genot van koffie, thee en iets lekkers. Opgaven kunt u inleveren bij Jos en Monique Tychon.
Geeft u in het kort aan waarom juist deze persoon een bloemetje verdient?
Hopelijk zien wij u allemaal terug op deze middag!
De bewonersgroep HoVaTu, Jos en Monique Tychon, Vrijwillige wijkondersteuners, Turfveld 11