Documentaire “Mijn hoofd in jouw handen”

“Mijn hoofd in jouw handen” gaat over de invloed van dementie op huwelijken, vriendschappen en familiebanden. Wat is voorbij en wat kan nog wel? En voor hoelang nog? Vragen die steeds meer mensen bezig houden.

Documentairemaker Pim Giel was jaren werkzaam in de zorg, als verpleegkundige, manager en adviseur. Hij kent de problematiek van binnenuit. We bekijken zijn documentaire en gaan met hem en de bezoekers in gesprek.

Pim Giel: “Het aantal mensen met dementie stijgt en deze moeten nu langer thuis blijven wonen. Dat levert spanningen op, maar het kan ook goed gaan. Mensen die werkzaam zijn in de ouderenzorg leren hun cliënten pas kennen als het niet meer gaat zonder hulp. De documentaire laat het leven zien dat aan deze ingrijpende verandering vooraf gaat. Deze is niet alleen gemaakt voor professionals in de zorg, maar ook voor mensen die binnen de familie- of vriendenkring met dementie te maken krijgen. Het is een mooie aanleiding om het er bijvoorbeeld eens met je partner over te hebben: hoe gaan wij het doen als dit ons overkomt?”