Eerste nieuwsbrief Vughtse Hoeven: over nieuwe activiteiten en burenhulp

Hieronder een verhaal van Hannah van Toren een bewoonster uit de buurt.

“Naar aanleiding van een gezellige bijeenkomst op 13 november in Huize Theresia. Waar we de uitkomst van de enquête in de Vughtse Hoeven hebben bekeken, is er op deze avond ook meteen een activiteitenapp in het leven geroepen. Ook is er op die avond een projectgroepje ontstaan die gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een pluktuin. Superleuk! Er blijkt namelijk voldoende behoefte en belangstelling te zijn om gemeenschappelijk iets te ondernemen met mensen uit de wijk. Dat kan gaan om: samen wandelen, naar de bioscoop, een leesgroep, samen eten, samen tuinieren, samen spelletjes zoals de kolonisten van Catan, kaartspellen, enz.  De mogelijkheden zijn eigenlijk onbeperkt. Of misschien een soort Marktplaats app speciaal voor de Vughtse Hoeven, diensten uitruilen, diensten aanbieden, we noemen dat ook wel burenhulp. Een leuk initiatief koffiedrinken bij bewoners thuis, Welzijn Vught wil de koffie/ thee/ koekjes de eerste maanden wel financieren om dit te stimuleren. Het idee is om de wijk op te delen in zessen en inventariseren wie zijn huis en tijd beschikbaar wil stellen voor het koffieuurtje. Gezamenlijk activiteiten ondernemen of samen korte projecten aangaan bevordert de gemeenschapszin en de vitaliteit in een wijk. Doordat je elkaar beter leert kennen door samen iets te ondernemen, krijgen de mensen in de wijk een persoonlijk gezicht. Dat bevordert een gevoel van betrokkenheid, veiligheid, positiviteit en heeft invloed op de gezondheid. Alles is met elkaar verbonden. Inmiddels heeft al een concrete activiteit plaatsgevonden namelijk de wandeling in het Kappellebos en Elzenburg op zondagochtend 12 januari o.l.v. Tom van Duuren van de stichting Markgraaf (de boswachter).

Een grote behoefte die uit de enquête kwam is een gemeenschapshuis. Het heeft tijd nodig om zaken van de grond te krijgen en als we laten zien dat we een verbonden wijk zijn waarin veel gebeurt en samen ondernomen wordt, dan is de stap naar een toekomstig gemeenschapshuis niet ondenkbaar. Heb je een idee, een verlangen of een (hulp) vraag? stuur een Whatsappje naar Jannah van Toren 06-33655942. Zij verzamelt alle vragen en suggesties. Samen met het team van Welzijn Vught zetten we alles op een rijtje en komen er hopelijk veel nieuwe appjes bij met nieuwe activiteiten.

Hartelijke groet,
Jannah van Toren en het team van Welzijn Vught