Inspiratiesessie armoede bespreekbaar

Jantien Peters was de gastspreker. Zij is brugfunctionaris op de Bossche Vakschool. Een brugfunctionaris legt verbinding tussen het gezin thuis en het kind op school. Anders dan de rest van het schoolteam werken ze ook buiten de omgeving van de school. Door signalen op tijd te zien, er wat aan te doen en door ouders te betrekken bij de school, krijgen kinderen beter de kans om zich goed te ontwikkelen.

“Tijdens corona werd zichtbaar dat veel leerlingen geen laptop hadden. De vraag die ik dan aan de ouders stel is: “Wat heb je nodig om je kind goed naar school te kunnen laten gaan?”. Ik kan hen dan helpen met het aanvragen van een laptop. Dat is mijn voordeel; ik kom bijna altijd iets brengen. Het viel mij op dat de meeste docenten niet veel wisten van armoede of de regelingen die er allemaal zijn.”

Signaleren van armoede

De rol van de docent is vooral het signaleren van mogelijke armoede. Het is wél belangrijk dat zij weten waar zij met deze signalen naar toe kunnen.

“Het ondersteuningsteam pakt het op en kan naar mij doorverwijzen, zodat ik met ouders in gesprek ga. Het is belangrijk om altijd met ouders in gesprek te gaan als je iets signaleert, bijvoorbeeld als een kind geen schoolboeken heeft.”

Tips van Jantien:
- Kijk wat je kunt brengen.
- Het helpt als je los van het schoolsysteem met ouders spreekt.
- Zorg voor een warme overdracht van PO naar VO. Goed om ouders om toestemming te vragen om door te geven dat zij bijvoorbeeld bekend zijn bij Leergeld.

Meer weten over in gesprek gaan met ouders bij een vermoeden van armoede? Neem contact op met Ellen Huinink, armoede coördinator | ellenhuinink@welzijnvught.nl