Inspiratiesessie armoede

In gesprek met ouders
Maak armoede bespreekbaar

Dat is het thema van de werkgroep Armoede* in de klas tijdens De Week van het Geld (maandag 11 t/m vrijdag 15 maart).

De werkgroep nodigt leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsdirecteuren en pedagogisch medewerkers (kinderopvang) van harte uit voor de inspiratiesessie.

Dinsdag 12 maart a.s.
16.00 – 18.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur met koffie & thee)
Basisschool Misha de Vries, Lidwinastraat 55, Vught

Tijdens de inspiratiesessie komt Jantien Peters aan het woord. Jantien is brugfunctionaris op de Bossche Vakschool. Een brugfunctionaris legt verbinding tussen het gezin thuis en het kind op school. Anders dan de rest van het schoolteam werken ze ook buiten de omgeving van de school. Door signalen op tijd te zien, er wat aan te doen en door ouders te betrekken bij de school, krijgen kinderen beter de kans om zich goed te ontwikkelen.

Jantien spreekt veel met ouders. Hoe gaat zij het gesprek aan? Hoe maak je armoede bespreekbaar?
We gaan ook met elkaar in gesprek en eigen ervaringen kunnen worden gedeeld.

Meld jezelf en collega’s aan vóór 29 februari a.s., stuur een e-mail naar bestaanszekerheidvught@gmail.com

Namens de werkgroep Armoede in de klas,
Kernteam Bestaanszekerheid Vught,


Ellen Huinink