Jaarverslag Welzijn Vught 2022

Ben je benieuwd naar onze activiteiten en projecten van het afgelopen jaar? Neem dan een kijkje in ons jaarverslag. Wij zijn trots wat we in 2022 samen met vrijwilligers en wijkbewoners hebben bereikt in Vught!

Wij geven u graag een inkijk in de activiteiten en resultaten van Welzijn Vught in 2022. Beroepskrachten, vrijwilligers, bewoners, deelnemers en samenwerkingspartners vertellen in dit jaarverslag graag over de betekenis en impact van het sociaal werk.

Wij kijken positief terug op 2022 en zijn blij met de hoge waardering van onze inzet die vrijwilligers en samenwerkingspartners ons hebben gegeven. Ook in 2022 is er op een waardevolle en intensieve manier samengewerkt met bewoners, met vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties. Samen
staan we sterk!

Zie hier voor het jaarverslag.