Op de koffie bij.....Heikantstraat e.o.

Veel wijkbewoners hebben de bus bezocht. Er zijn nieuwe ideeën voor de buurt ingebracht zoals de wens voor speeltuintje en verbeterpunten aangekaart om de parkeerdruk te verminderen. We gaan de uitkomsten op een rijtje zetten en er volgt binnenkort een buurtbijeenkomst. Dank aan iedereen die er bij was!

Welzijn Vught organiseert regelmatig op verzoek van buurtbewoners of samenwerkingspartners zoals de wijkagent, Wegwijs+, Woonwijze of de gemeente een busbezoek aan een buurt of straat. Vindt u dit ook een goed initiatief voor uw buurt? Schroom niet om te bellen of te mailen met Frank Mulkens. Dan maken we een afspraak.

 

-Op de foto de gele schoolbus die ingezet wordt voor bezoeken aan de buurt-