'Ouder worden en goed eten'

Als u te weinig eet of niet goed eet, kan dat leiden tot een tekort aan voedingstoffen en energie. Om goed te blijven eten, kunt u misschien
wel wat hulp en adviezen gebruiken. Hulp en adviezen die passen bij uw persoonlijke situatie.
Hulp inroepen hoeft niet te betekenen dat u afhankelijk wordt van anderen. Vragen om informatie of hulp draagt juíst er toe bij dat u de regie
in eigen hand houdt. Vraag net zo lang door tot u precies weet wat het praktisch voor u betekent. Als u door beperkingen of klachten
onvoldoende goed kunt eten, kunnen onderstaande zorgverleners u advies geven. Met goede tips zijn oplossingen soms verrassend simpel!

Adviezen van zorgverleners

De diëtist helpt u met vragen op het gebied van voeding bij gezondheid en ziekte. Dat kunnen praktische adviezen zijn maar ook gespecialiseerde adviezen bij bepaalde ziektes. De diëtist geeft altijd advies op maat dat wil zeggen aangepast aan uw wensen.
De ergotherapeut helpt mensen om hun dagelijkse activiteiten uit te blijven voeren als dat niet meer lukt. Dit kunnen simpele handelingen zijn als eten en aankleden maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie bijvoorbeeld na een ongeluk.
De logopedist kan helpen als afhappen, kauwen of slikken moeilijk gaat en verslikken te vaak voorkomt. De logopedist geeft adviezen om dit te voorkomen.
De orofaciaal fysiotherapeut helpt bij problemen van de kauwspieren en het kaakgewricht. De orofaciaal fysiotherapeut geeft informatie en adviseert hoe het kauwstelsel op de juiste manier te gebruiken. De orofaciaal fysiotherapeut kan gebruik maken van manuele technieken
zoals masseren.
De tandarts helpt u de tanden, kiezen en het tandvlees gezond te houden. Naast eigen tanden en kiezen ook protheses zoals een
kunstgebit. Ook geeft de tandarts advies en uitleg over mondverzorging.

Meer informatie?
U kunt uw vragen stellen aan uw huisarts. Via een verwijzing van de huisarts maar in veel gevallen (afhankelijk van uw zorgverzekering en /of
uw klachten) is de zorgverlener ook direct toegankelijk (dus zonder verwijsbrief).

Zie voor meer informatie ook: www.goedgevoedouderworden.nl

Volgende week: Mantelzorgers: signaleren en dan?