Vraag vanuit de gemeente Vught

Vraag vanuit de gemeente Vught

De gemeente heeft jullie hulp nodig! In Vught is men bezig om een nieuwe Lokale Sociale Agenda op te stellen voor de komende jaren. Hierin benoemen ze welke thema’s binnen het Sociaal Domein (Werk, Zorg, Jeugd, Armoede, Taal etc.) vanuit de gemeente en haar partners de komende jaren extra aandacht moeten krijgen. Dit stuk gaat de leidraad zijn voor het werken in de volgende jaren en dus ook in de (subsidie-)afspraken die ze met partners maken. Momenteel is er een vragenlijst online waarmee ze input ophalen bij inwoners van Vught of professionals in Vught. Daarnaast spreken ze of hebben ze gesproken met maatschappelijke partners en klanten van Wegwijs+.

Het aantal ingevulde vragenlijsten kan nog wel een boost gebruiken dus het zou heel mooi zijn als jullie de vragenlijst zelf willen invullen als professional/vrijwilliger/inwoner van Vught. Daarnaast zou het fantastisch zijn als jullie de vragenlijst onder de aandacht willen brengen bij jullie “achterban” (cliënten, vrijwilligers, buurtbewoners etc.).  De vragenlijst is te vinden via: https://www.wijinvught.nl/Beheer/Formulierenmodule/2265362.aspx

Alvast dank voor jullie hulp!