Vught beschikt over zes dementiebrillen

“Ieder mens krijgt te maken met dementie”

Door Peter Corvers

“Met een dementiebril ervaar je zelf wat dementie met je doet. Je gaat dan het gedrag van mensen met dementie beter begrijpen. En die beleving is de basis om beter te leren omgaan met mensen met dementie.”

Dat zegt Decy Eysma, bestuurslid van de regionale afdeling ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard van Alzheimer Nederland bij de start van de publiekscampagne voor de dementiebril in Vught. “Ieder mens krijgt te maken met dementie, hoe je het ook went of keert”, zegt Eysma. “Dat kan zijn door een toevallige ontmoeting als je bij de bakker staat of op de bus staat te wachten. Het kan ook dichtbij zijn, als je moeder of oma het treft. We hebben geen idee wat er in het hoofd van iemand met dementie omgaat. En we hebben nooit geleerd om daar op een goede manier op te reageren. In al onze goede bedoelingen doen we dingen dan niet goed.”

De dementiebril is ontworpen door Into D’mentia, een stichting die als missie heeft meer begrip en inlevingsvermogen rondom dementie te creëren. De stichting richt zich op mantelzorgers, zorgprofessionals en de dementievriendelijke samenleving. Via een VR-bril met daarop een interactief filmpje ‘kruipt de gebruiker in de huid van een persoon met dementie’, vermeldt de site van Into D’mentia.

De stichting ontwikkelt in combinatie met de dementiebril trainingen die tot doel hebben een beter begrip van het ziektebeeld van dementie te geven en de relatie tussen de verzorgende en de persoon met dementie verbetert en verdiept. ’De simulatietraining neemt je mee in de leefwereld van een persoon met dementie: als je zelf ervaart hoe het is om met dementie te leven, snap je beter, toon je meer begrip, ervaar je de zorg als minder zwaar en kun je betere zorg leveren’, meldt de website. Eysma: “In de training leert de gebruiker op welke wijze hij/zij beter om kan gaan met kenmerkende situaties die in de beleving met bril aan de orde komen, zoals een deur niet kunnen openen, de koelkast onnodig aanvullen of de telefoon opnemen.”

Dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Vught beschikt het netwerk dementie over zes brillen die in eerste instantie worden ingezet voor mantelzorgers. Ook kan training aan de vrijwilligers worden gegeven. “We zijn al een jaar bezig met de voorbereiding van de introductie van de bril”, zegt Eysma: “We willen bekendheid geven aan de dementiebril en wat die kan betekenen voor mensen met dementie en voor mantelzorgers. Daarnaast gaat de dementiebril toegepast worden voor allerlei geïnteresseerden in Vught. Het mooiste zou natuurlijk zijn als iedereen zou ervaren wat dementie met iemand doet en hoe je hen die het overkomt het beste kunt benaderen."

Dementievriendelijke omgeving
“Vroeger werden mensen met dementie sneller opgenomen in verpleegtehuizen”, vertelt Eysma. “Terwijl we nu tegen mensen met dementie en de mantelzorgers zeggen: wij willen u helpen om zo lang als mogelijk thuis te blijven wonen in uw eigen, vertrouwde omgeving. Dat gebeurt niet vanzelf. Daarvoor zal je de omgeving dementievriendelijk moeten maken. De bril is een middel om die omgeving daarvan bewust te maken.”

Eysma benadrukt dat iedereen in Vught daaraan een bijdrage kan leveren. “We hebben nu recentelijk als netwerk dementie winkeliers in Vught benaderd, die krijgen veel ouderen over de vloer. En soms zijn daar ouderen bij die de weg even kwijt zijn of last hebben van hun geheugen. Hoe herken je het? Hoe kun je daarmee omgaan? Dat is dus een onderdeel van het dementievriendelijk maken van de omgeving. In het nagesprek over de dementiebril met mantelzorgers willen we ook vragen: wat hebt u nou nodig om nog beter om te kunnen gaan met uw naaste?”

Voor de overbelasting van mantelzorgers wil Eysma speciaal aandacht vragen. “Mantelzorgers met dementie zijn de meest overbelaste mantelzorgers. Binnenkort gaan we met het netwerk dementie Vught bekijken hoe we daar meer aandacht voor kunnen vragen. Veel mantelzorgers hebben behoefte aan (meer) ondersteuning thuis, of een casemanager dementie waar ze een beroep op kunnen doen. De laatste jaren is er ook door het langer thuis wonen meer behoefte aan ondersteuning bij activiteiten thuis of buiten de deur, zoals dagbesteding.”

Taboe
In haar functie als bestuurslid Regionale belangenbehartiging van de afdeling ’s-Hertogenbosch- Bommelerwaard van Alzheimer Nederland heeft Eysma tevens migranten met een niet-westerse achtergrond als bijzonder aandachtsgebied. “Bij sommige gemeenschappen is het taboe met dementie nog groot. Migranten met een niet-westerse achtergrond, bijvoorbeeld ouderen uit Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen, krijgen twee keer zo vaak dementie. Ze zijn vaak onbekend met dementie, kennen de weg niet in welzijns- of zorgland. Bij Alzheimer Nederland ligt hier op dit moment de prioriteit: hoe bereiken we die doelgroepen. Het filmpje voor de dementiebril zoals dat nu is gemaakt zouden we bijvoorbeeld met een kleine subsidie willen aanpassen ten behoeve van Indische en Molukse Nederlanders zodat dat beter aansluit bij hun cultuur.  Dat zou denk ik ook in Vught waardevol kunnen zijn.”

Mocht u nadere informatie willen neem dan contact op met Yvonne Kolmans, Welzijn Vught, YvonneKolmans@welzijnvught.nl