Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Per 1 juli 2021 geldt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Alle verenigingen en stichtingen moeten dan aan de wet voldoen.

Met deze mail willen wij u attent maken op deze wet.
De wet is bedoeld om bestuur en toezicht van stichtingen en verenigingen te verbeteren. Daarvoor is het belangrijk procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen. De WBTR is relevant voor alle bestuursleden van verenigingen en stichtingen, vrijwilligers en betaalde bestuurders. De wet geldt voor kleine en grote verenigingen/stichtingen, van belangen- en beroepsorganisaties tot gezelligheids- en lotgenotenverenigingen.

Op de website https://www.vughtvoorelkaar.nl/wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen kunt u informatie vinden over de nieuwe wet, het stappenplan dat u kunt volgen etc. De statuten hoeven niet per direct te worden aangepast, stichtingen en verenigingen hebben daarvoor nog vijf jaar de tijd. Wel moet er een start gemaakt worden. Want niet voldoen aan de WBTR kan gevolgen hebben voor bestuursleden.