Hangjongeren

Je ervaart structurele overlast van hangjongeren. Dus wanneer een groep jongeren met enige regelmaat samenkomt op een bepaalde locatie en/of in de nabije omgeving van die locatie. Deze overlast kan bestaan uit geluidsoverlast, rotzooi maken, het veroorzaken van verkeersonveilige situaties, etc. Schakel voor deze overlast met de ambulant jongerenwerkers van Welzijn Vught en/of de boa's.

Indien er sprake is van acute jeugdoverlast en/of met mogelijke strafrechtelijke activiteiten als drugs gebruik (en/of handel), bedreigingen, of is jouw veiligheid in het geding, bel dan de politie via 0900-8844.

Samen met de politie, bijzondere opsporingsambtenaren (BOA's), jongerenwerkers, het Openbaar Ministerie, Bureau HALT en jou nemen we maatregelen om overlast door jongeren te verminderen.

Wat kun je zelf doen?

Gelukkig zijn de meeste jongeren binnen gemeente Vught goed aanspreekbaar. Als er bij jou in de buurt een groep jongeren samen komt, dan kun je die het best al een keer vriendelijk aanspreken voordat er sprake is van overlast. Als je dat op een vriendelijke manier doet, dan heb je al een belangrijke eerste stap gezet naar het voorkomen van overlast. Ga gewoon met ze in gesprek en verwelkom ze in jouw buurt.

Je zult merken dat een positief contact met groepen jongeren ervoor zorgt dat er wederzijds respect ontstaat. Je mag ze dan gerust wijzen op de spelregels die gelden in de openbare ruimte, ze begrijpen dit echt wel.

Mocht het nu zo zijn dat jij jezelf er niet fijn bij voelt? Of dat jouw positieve inspanningen geen effect hebben? Neem dan contact op met de ambulant jongerenwerkers van Welzijn Vught. Als het goed is, kennen zij de jongeren al en kunnen zij in gesprek gaan met de jongeren. De jongerenwerkers zijn hiervoor opgeleid en hebben hier al jarenlange ervaring me. Soms is zo'n simpel gesprek al voldoende om het gedrag van de jongeren bij te sturen.

Mochten deze acties niet tot het gewenste resultaat leiden, dan zal het overlastprotocol in werking treden. Het jongerenwerk maakt dan een objectieve analyse van de overlastsituatie en past daarbij hoor en wederhoor toe. Aan de hand van de gemaakte analyse zet het jongerenwerk een maattraject uit. De meest succesvolle aanpak is om jongeren en omwonenden onder leiding van professionals met elkaar in gesprek te laten gaan. Beide partijen doen dan hun verhaal zodat er wederzijds begrip ontstaat.

De volgende stap is dan om gezamenlijke afspraken te maken. Deze afspraken worden op papier gezet en de jongerenwerkers zien er op toe dat de gemaakte afspraken van beide kanten worden nageleefd. Het mooiste is wanneer jongeren en omwonenden, bijvoorbeeld middels een whatsappgroep, kunnen communiceren om elkaar aan te kunnen spreken op het moment dat het nodig is. Jongerenwerkers delen de gemaakte afspraken met gemeente, politie, boa's zodat ook zij op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken. Zodat ook zij partijen kunnen sturen.

Mocht dit nu uiteindelijk ook allemaal niet helpen? Dan zit er niks anders op dan daadwerkelijk te gaan handhaven. Maar het liefst proberen we er binnen gemeente Vught uit te komen zonder dat inzet van politie en/of Boa's nodig is om jongerenoverlast te bedwingen.

Contact met Jongerenwerkers Ambulant jongerenwerk