Jongerenactiviteiten

Het jongerenwerk zet stevig in op preventie, maar ook op recreatieve-, sportieve-, ontmoetings- en culturele activiteiten en meer betrokkenheid van jongeren bij de Vughtse samenleving. 

Activiteiten zoals Club8, Dag voor de Jonge Mantelzorger, voetbaltoernooi, meidendagen. Wij organiseren ook voorlichtingsactiviteiten voor jongeren bijv. seksualiteit, groepsdruk, pesten, omgaan met geld, drugs- en alcoholgebruik.  Er worden weerbaarheidstrainingen georganiseerd, etc. Het jongerenwerk werkt intensief met Maurick College, basisscholen, Juvans, politie, Novadic-Kentron, GGD, gemeente en evt. andere jeugd- en jongerenorganisaties. Wil je andere jongeren ontmoeten? Wil je ook iets doen voor de jongeren in Vught? Heb je een probleem en kun je nergens terecht, neem dan contact op met het jongerenwerk Vught.

Lees hier meer over de activiteiten:

Zomerschool

De zomerschool voor jongeren wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd. Er zijn verschillende activiteiten voor jongeren van 10 t/m 17 jaar in de eerste 5 weken van de zomervakantie. Alle activiteiten vindt je terug in het Boekje zomerschool 2018. Aanmelden kan door het inschrijfformulier zomerschool 2018 in te leveren in DePetrus (Heuvel 2) of er een foto van te maken en te appen naar Karin Sprik 06-21459756. Je kunt ook via e-mail doorgeven aan welke activiteiten je mee wilt doen. mail dan de activiteiten en je naam, telefoonnummer, e-mailadres van een ouder en je geboortedatum naar info@welzijnvught.nl. Meld je snel aan want vol is helaas wel vol.

Meidenmiddagen
De meidenmiddagen zijn elke vrijdag van 15.30 – 17.00 uur in Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg. Deze meidenmiddagen bedoeld voor meiden van 10 tot 15 jaar,  worden georganiseerd door vrijwilligers onder begeleiding van de jongerenwerkster (Karin Sprik). De meidenactiviteiten worden bedacht met de meiden samen, zodat er zoveel mogelijk aangesloten wordt bij de interesses en de leefwereld van de doelgroep. Naast de leuke activiteiten staan ontmoeting en contact leggen centraal en gaan we ook in op serieuze onderwerpen waar meiden mee bezig zijn zoals hun zelfbeeld.

Club8: een inloop met inhoud
Club8 is een vrije inloop in Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg waarbij ontmoeting en ontspanning centraal staan. Elke dinsdag van 15.30 – 17.30 uur kunnen jongeren uit groep 7, 8 en de brugklassers binnen komen lopen een mee doen met diverse activiteiten. Er is een knutsel-, klets-, sport- en een spelletjeshoek. Een groep actieve vrijwilligers en de jongerenwerkers van Welzijn Vught zijn aanwezig om de jongeren zich thuis te laten voelen maar staan ook voor hen klaar als ze ergens mee zitten.  Zie club 8 flyer.

Escape the Closet (ETC)
Ontmoeten en jezelf zijn dat staat centraal bij Escape the Closet. 1 x per maand op zondag van 16.00 tot 19.00 uur kun je leuke en gezellige activiteiten doen met andere LHBTérs in Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg en we eten dan ook samen. ETC is voor jongeren van 12 t/m 19 jaar. wil je er ook bij zijn, kijk dan op de flyer voor de data en laat dan weten of je komt. Dit kan door een persoonlijk bericht op Facebook of instagram <Escape the Closet> of door een berichtje te sturen naar Karin Sprik 06-21459756. flyer Escape Th Closet 2018. De laatste bijeenkomst is op 8 juli.

Jonge Mantelzorgers (JMZ) avonden
Wanneer jongeren thuis zorgen voor of extra zorg hebben over iemand in het gezin die langdurig ziek is, gehandicapt, verslaafd of depressief is dan zijn deze jongeren jonge mantelzorgers. 1x per maand is er een avond speciaal voor deze jongeren van 10 t/m 18 jaar. We gaan vooral leuke dingen doen zoals samen spelletjes doen of taarten bakken maar er is ook ruimte om samen te praten. Kijk op de flyer JMZ 2018 voor de data en tijden van deze JMZ avonden.

Weerbaarheidstraining
De weerbaarheidstrainingen zijn speciaal bedoeld voor jongeren van 10 t/m 16 jaar die sterker in hun schoenen willen staan, meer zelfvertrouwen willen hebben of bijvoorbeeld vaak lichamelijke onrust of spanningen (stress) ervaren. Welzijn Vught geeft samen met Psychomotor de weerbaarheidstrainingen. Bij de trainingen gaan we vooral fysiek aan de gang, zo’n 80% van de tijd. We gaan boksen en je leert daarnaast sterker staan, focussen en omgaan met moeilijke situaties. Kijk op de flyer weerbaarheidstraining najaar 2018 voor de actuele data.