Dementie

Dementienetwerk

Welzijn Vught organiseert het dementienetwerk in Vught met als doel dat er structurele inspanning geleverd wordt om het welbevinden van mensen met dementie en hun mantelzorgers te optimaliseren. Het netwerk bestaat uit de volgende organisaties: Ouderen Samen, Vivent, Vughterstede, Boswijk, Wegwijs+/ gemeente, BSV, ABZ, de Bibliotheek (Babel), Welzijn Vught, de Vlasborch, Seniorenbus en Alzheimer Nederland.

4 keer per jaar komt het dementienetwerk bij elkaar en heeft een programma met elkaar vastgesteld waarbij we een bijdrage leveren aan een dementievriendelijke gemeenschap in Vught. Het programma wordt vormgegeven vanuit verschillende werkgroepen. Klik hier voor de realisatie uitvoeringsprogramma 2020. Via deze link kunt u het uitvoeringsprogramma 2021 bekijken.

Geheugenbibliotheek in dePetrus

Welzijn Vught organiseert samen met de Bibliotheek de geheugenbibliotheek. In dePetrus bevindt zich de Bibliotheek wat ook een collectie aan boeken en materialen over dementie heeft. Aanvullend op deze collectie zijn er op dinsdag- en donderdagmiddag vrijwilligers aanwezig die uitleg kunnen geven over de boeken en materialen. Zij zijn er ook voor een luisterend oor en voor vragen van iedereen die te maken heeft met dementie.

 

Geheugenwijzer bij dementie

De Geheugenwijzer bij dementie is nieuw in de gemeente Vught. De wijzer helpt mensen die met dementie te maken hebben om goed de weg te vinden in Vught.

Iemand die geconfronteerd wordt met dementie in zijn of haar omgeving, heeft waarschijnlijk veel vragen. In de gemeente Vught is er voldoende informatie over het onderwerp beschikbaar en er zijn diverse mogelijkheden voor hulp en ondersteuning. Maar hoe vindt iemand, die voor het eerst in aanraking komt met dementie, de juiste weg?

De Geheugenwijzer is een laagdrempelig hulpmiddel voor mantelzorgers van mensen met dementie en professionals om de gepaste zorg of ondersteuning te vinden. De Geheugenwijzer is ontwikkeld in de gemeente Oisterwijk én met succes ingezet. Het Dementienetwerk Vught heeft daarom besloten om ook voor de gemeente Vught een Geheugenwijzer te maken. De wijzer is bondig, concreet en praktisch, en bevat heldere communicatietips.

Download hier de digitale versie van de Geheugenwijzer Tips bij dementie. Of download hier de Geheugenwijzer Informatie.

De Geheugenwijzer is verkrijgbaar bij de geheugenbibliotheek op dinsdag- en donderdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om een geheugenwijzer te komen halen, dan kan deze ook bezorgd worden. Bel voor een geheugenwijzer naar Welzijn Vught op telefoonnummer 073-6 56 53 50.